Ngành điện có thêm 70 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Theo Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), thời gian qua tổng công ty đã chú trọng, tập trung thực hiện nhóm giải pháp đổi mới, chuyên sâu hóa công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho lực lượng công nhân và đội ngũ kỹ sư, quản lý của tổng công ty. Việc đào tạo chuyên sâu này nhằm đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường lao động chuyên môn cao, đủ trình độ để làm việc, trao đổi nghiệp vụ với các đối tác, trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Ngành điện có thêm 70 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN ảnh 1

70 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được vinh danh tại EVN HCMC trong sáng 23-10.

Qua đó, các kỹ sư điện sẽ tiếp thu và ứng dụng, khai thác hiệu quả các công nghệ mới, hiện đại đang được triển khai và sẽ tiếp tục được phát triển trong xu hướng chung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trải qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tiến hành các thủ tục đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, ban đầu chỉ có năm kỹ sư của tổng công ty được công nhận, trao chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN vào năm 2017. Đến năm 2018, có 29 kỹ sư được công nhận và năm 2019 này đã có thêm 70 kỹ sư được công nhận, nâng tổng số kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của EVN HCMC đến nay là 104 kỹ sư.

Ngành điện có thêm 70 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN ảnh 2
EVN HCMC đã tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, nhân viên công ty.

Bên cạnh đó, tổng công ty cũng đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực mũi nhọn (như CNTT, lưới điện thông minh Smart Grid, hạ tầng đo đếm tiên tiến AMR/AMI, hệ thống thông tin địa lý GIS, thị trường điện, quản lý dự án) nhằm xây dựng được đội ngũ chuyên gia, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, là lực lượng nòng cốt phục vụ cho kế hoạch phát triển bền vững của tổng công ty. 

Về lực lượng công nhân lành nghề, tổng công ty đã công nhận 49 công nhân lành nghề trong năm 2018 và hiện đang tổ chức thi thực hành cho 182 công nhân để xét công nhận công nhân lành nghề năm 2019.

Các công nhân lành nghề, kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, chuyên gia đã được công nhận sẽ được tổng công ty ưu tiên tạo điều kiện tham gia vào các chương trình đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước, các hội thảo chuyên đề nhằm hoàn thiện năng lực chuyên môn.