Ngành ngoại giao tiên phong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá những thành tích Việt Nam đạt được trong chặng đường 75 năm trưởng thành và phát triển (1945-2020) đã thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của ngành ngoại giao nói riêng và công tác đối ngoại nói chung trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Những thành tựu của ngành ngoại giao là “điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước”, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và các chủ trương đối ngoại của Đảng mà trong đó Bộ Ngoại giao là cơ quan tham mưu nòng cốt.

Như Bác Hồ đã căn dặn: “Chúng ta có quyền tự hào nhưng chúng ta không được tự mãn” với những gì đã đạt được. Bởi lẽ trong giai đoạn chiến lược mới của đất nước, môi trường đối ngoại có nhiều biến động lớn, phức tạp và khó lường, thời cơ nhiều hơn song thách thức cũng gia tăng” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngành ngoại giao tiên phong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Thủ tướng, trong những năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2020, với tác động của đại dịch COVID-19, tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến hết sức nhanh chóng, sâu sắc và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nguyện vọng của các dân tộc trên thế giới, song thế giới và khu vực đang gặp nhiều thách thức hơn.

Tình trạng kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, cạnh tranh chiến lược nước lớn gia tăng, thách thức về an ninh biển, đảo, nhất là những diễn biến phức tạp trong vấn đề Biển Đông, sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, an ninh nguồn nước, môi trường... đã và đang tác động trực tiếp, nhiều chiều tới môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, củng cố vững chắc môi trường quốc tế thuận lợi, thu hút các nguồn lực cho phát triển và nâng cao vị thế đất nước đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao cho công tác đối ngoại.

 Theo đó, đối ngoại ngày càng đóng vai trò tiên phong trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Cùng với quốc phòng và an ninh, đối ngoại cũng là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên với sự tham gia, vào cuộc của tất cả bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Thủ tướng bày tỏ làm sao “biến nguy thành cơ” và định vị đất nước một cách có lợi nhất trong cục diện mới đang định hình là yêu cầu cấp thiết của công tác đối ngoại.