PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH:

Ngành thanh tra phải xử nghiêm cán bộ vi phạm

“Ngành thanh tra cần thực hiện kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật” - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Thanh tra Chính phủ ngày 16-1.

Phải chấn chỉnh mất đoàn kết nội bộ ngành

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương những kết quả công tác năm 2017 của ngành thanh tra. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

Đó là việc ban hành kết luận một số cuộc thanh tra còn chậm, đặc biệt là các cuộc thanh tra đột xuất, được dư luận quan tâm. Việc quản lý các đoàn thanh tra còn chưa chặt chẽ, có dư luận về việc thiếu công khai, minh bạch ở một số đoàn thanh tra. Chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, xử lý vi phạm chưa kịp thời, nghiêm minh (nhất là xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức vi phạm). Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự còn ít. Kết quả xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền và tài sản cho Nhà nước chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đáng chú ý là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Kết quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế,…

Theo Phó Thủ tướng, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ thanh tra còn hạn chế; đạo đức, tác phong, kỹ năng chưa tốt. Trong ngành có biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ, xuất hiện nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhưng việc giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm, gây dư luận không tốt. Đây là vấn đề phải đánh giá kỹ, sắp tới đây phải có giải pháp chấn chỉnh, kiên quyết, triệt để, không thể để tình trạng này kéo dài; qua kiểm tra mà có sai phạm thì phải xử lý nghiêm minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành thanh tra chấn chỉnh mâu thuẫn nội bộ, xử nghiêm cán bộ vi phạm. Ảnh: VGP/LÊ SƠN

Phối hợp chặt với cơ quan điều tra, kiểm sát

Về nhiệm vụ công tác năm 2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý, trong thực thi pháp luật. Ngành thanh tra phải tập trung khắc phục việc chậm ban hành kết luận thanh tra, xử lý các vi phạm thông qua thanh tra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành thanh tra phải làm hết chức năng, quyền hạn, thẩm quyền của mình trong pháp luật về thanh tra đề ra. Thẩm quyền của thanh tra trong việc yêu cầu kê biên tài sản, yêu cầu kê biên tài khoản, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình tài liệu, giải trình; có biện pháp cá thể hóa trách nhiệm khi xảy ra vi phạm, kể cả người đứng đầu. Theo Phó Thủ tướng, ngành thanh tra vừa qua đã chưa kiên quyết, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình, còn nể nang, có dư luận về bao che, tiêu cực.

“Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi”

Ngành thanh tra phải nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là phải xây dựng đội ngũ thanh tra “gương mẫu, đạo đức, chính trực, bản lĩnh, trung thành”.

Ngành thanh tra phải thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được”; “Phẩm chất của người cán bộ thanh tra là phải tự mình nghiêm chỉnh, phải có đạo đức cách mạng”.

Phó Thủ tướng Thường trực TRƯƠNG HÒA BÌNH

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, cấp ủy trong làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. “Nếu nơi nào không thực hiện tốt thì phải có kiểm điểm, xử lý người có trách nhiệm. Thực trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây bức xúc, sau khi xem xét thì thấy nhiều trường hợp nguyên nhân là do địa phương giải quyết chưa tốt, chưa thấu tình đạt lý, thậm chí có trường hợp có lợi ích nhóm chi phối, vi phạm pháp luật” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra phải phối hợp chặt chẽ với CQĐT, VKS. Kết luận thanh tra phải chỉ rõ các dấu hiệu vi phạm, nếu vi phạm hình sự thì phải chuyển CQĐT, VKS thực hiện nghiêm minh các bước xử lý theo quy định của pháp luật. “Nếu CQĐT, VKS không phản hồi thì báo cáo cấp có thẩm quyền” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng thanh tra, đặc biệt là công tác cán bộ vì đây là gốc của mọi vấn đề. Phải xử lý nghiêm các cán bộ có vi phạm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành thanh tra… Có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết tình trạng đơn thư tố cáo trong nội bộ.

Tập trung giải quyết 463 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp

Trong năm 2017, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế. Số vụ khiếu nại có xu hướng giảm nhưng khiếu nại đông người lại tăng 10,2% so với năm 2016. Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ở các bộ, ngành và phần lớn ở các địa phương còn kéo dài, không dứt điểm; có vụ việc giải quyết chưa đúng, chưa thấu tình đạt lý, công dân không đồng tình về hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tỉ lệ giải quyết còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra (dưới 85%).

Trong năm 2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành thanh tra tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp xử lý, giải quyết 463 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp theo báo cáo của UBND các tỉnh, TP. Xử lý triệt để các khiếu nại tồn đọng, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm