Ngày 1-2, bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Trung tâm báo chí vừa đi thông cáo cho hay sáng ngày làm việc thứ năm (30-1), Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Theo đó, dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai (1-2).

Buổi sáng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội cũng thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (gồm chính thức và dự khuyết).

Buổi chiều, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại biểu sau đó nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương.

Thông cáo cho hay sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu sẽ thông báo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Chủ nhật (31-1), Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm