Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị 11 Ban chấp hành Trung ương

Buổi sáng, BCH TƯ Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, BCH TƯ Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách ba năm 2020-2022.