Nghệ An: Trụ sở xã mà đặt biển 'Khu vực cấm'... là không đúng

Thời gian gần đây, trước trụ sở nhiều huyện ở Nghệ An đặt biển “Khu vực cấm” như huyện Tương Dương, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc, huyện Quỳnh Lưu…

 Nghệ An: Trụ sở xã mà đặt biển 'Khu vực cấm'... là không đúng ảnh 1
Biển "kKhu vực cấm" đặt trong sân trụ sở UBND xã Tam Quang.

Đặc biệt tại huyện miền núi Tương Dương, nhiều trụ sở UBND xã cũng đặt biển “Khu vực cấm”. Tại sân trụ sở HĐND-UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) có đặt biển “Khu vực cấm” có nội dung cấm quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ. Tương tự, tại trụ sở HĐND-UBND xã Tam Tam Thái (huyện Tương Dương cũng đặt biển “Khu vực cấm” có nội dung cấm quy phim, chụp ảnh…

Theo ông Vi Viết Kiều, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, biển “Khu vực cấm” thì không chỉ tại xã Tam Thái mà trụ sở UBND xã nào cũng có, trụ sở UBND huyện cũng có. Ông Vi Văn Thắng, Chủ tịch xã Tam Đình, cho biết thấy các xã đặt biển “Khu vực cấm” nên cũng làm theo.

Lãnh đạo UBND huyện Tương Dương và các huyện nêu trên cho rằng việc đặt biển “Khu vực cấm” ở trụ sở UBND huyện là thực hiện theo Quyết định số 4877/QĐ-UBND (ngày 7-10-2016) của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định số 4877 do ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ký thì khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Nghệ An, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện của 17 huyện, trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Vinh, trụ sở Thị ủy, HĐND, UBND ba thị xã (Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa)…

Như vậy, trụ sở HĐND-UBND xã không được đưa vào khu vực cấm, điểm cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 Nghệ An: Trụ sở xã mà đặt biển 'Khu vực cấm'... là không đúng ảnh 2
Tại trụ sở xã Tam Đình (huyện Tương Dương) cũng tự ý đặt biển "Khu vực cấm".

Ngày 10-10, trao đổi với PLO, ông Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết: “Chúng tôi không chỉ đạo các xã đặt biển khu vực cấm và huyện không có chủ trương này. Tôi đã cho kiểm tra thì có một vài xã đã nhận thức sai về khu vực cấm.

Theo Quyết định số 4877 của UBND tỉnh Nghệ An thì trụ sở UBND xã không phải khu vực cấm mà chỉ là trụ sở của huyện thôi. Mà không phải khu vực cấm thì được quay phim, chụp ảnh bình thường. Tôi đã cho rà soát và có văn bản chấn chỉnh, tháo bỏ”.

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đã ký công văn yêu cầu trưởng các ban ngành cấp huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn không tiến hành lắp đặt các biển khu vực cấm, địa điểm cấm (kể cả biển cấm quay phim, chụp ảnh) tại trụ sở cơ quan, đơn vị của mình. Nếu cơ quan nào đã lắp đặt thì tiến hành tháo dỡ.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.