Nghề muối ba khía và gác kèo ong được công nhận là di sản

Đây là động lực khích lệ để tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời khai thác, phát triển du lịch.

Thương hiệu mật ong U Minh Hạ đã có từ lâu đời. Nghề gác kèo ong ban đầu tự phát nhỏ lẻ, nay đã là những hợp tác xã gắn kết hoạt động kinh tế với trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng. Trong khi đó, nghề muối ba khía lại lưu giữ nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực vùng đất phương Nam qua nhiều thế hệ.

Tỉnh Cà Mau cũng đã lên kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh sẽ lập hồ sơ trình Bộ VH-TT&DL đưa lễ hội nghinh Ông - Sông Đốc, lễ hội đền thờ Vua Hùng, nghề truyền thống làm tôm khô… vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.