Nghiên cứu tăng thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Nhằm cải cách hệ thống thuế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giải pháp thực hiện nghiên cứu tăng thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với một số hàng hóa, dịch vụ theo lộ trình.

Ngày 23-4-2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 508 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Nội dung của chiến dịch là hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Đồng thời, bảo đảm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn và thực hiện cải cách quản lý thuế.

Đề làm điều này, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã đề ra nhiều giải pháp về cải cách chính sách thuế, cụ thể:

- Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT): mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%; tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất.

Nghiên cứu tăng thuế suất thuế GTGT theo lộ trình; rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ cho phù hợp với thực tế…

- Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế TTĐB đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế; điều chỉnh mức thuế TTĐB một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế TTĐB để điều tiết tiêu dùng phù hợp với sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng trong xã hội…

- Đối với thuế thu nhập cá nhân: rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn và thông lệ quốc tế…

Ngoài những loại thuế trên, Quyết định 508 cũng nêu các giải pháp cải cánh chính sách thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tài nguyên; thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế liên quan đến tài sản.