Người bị thu hồi đất không đồng ý giá bồi thường, kiện được không?

(PLO)- Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM sẽ tư vấn cho bạn đọc Chương trình Luật và Cuộc sống xung quanh các câu hỏi liên quan đến việc thu hồi đất. 
Theo Chương trình Luật và Cuộc sống thực hiện