Người chết không được xóa nợ thuế vì... vướng thủ tục

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế. Trong đó có một số đề xuất đáng chú ý về xóa nợ thuế.

Cụ thể, theo dự thảo, Luật Quản lý thuế hiện quy định một trong những trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt là cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Tuy nhiên, thực tế triển khai xóa nợ với các đối tượng trên theo lãnh đạo Bộ Tài chính là khó khăn vướng mắc vì không có cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm về việc xác nhận cá nhân chết còn tài sản hay không.

“Mặt khác, khi cá nhân còn nợ thuế đã chết, nếu còn tài sản thì tài sản này còn thuộc quyền sử dụng của gia đình họ, cơ quan thuế không thể thực hiện kê biên, bán đấu giá tài sản sử dụng chung của gia đình họ để thu hồi tiền thuế nợ được, nếu thực hiện sẽ gây phản cảm trong dư luận xã hội” - dự thảo nêu.

Do vậy, để tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, Bộ Tài chính cho rằng nên sửa đổi quy định trên thành: Cá nhân (bao gồm cả chủ doanh nghiệp tư nhân) được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế (xóa cụm từ “mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt”).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho biết hiện nay luật quy định các khoản nợ thuế đã quá hạn 10 năm và cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả biện pháp cưỡng chế thì được xóa nợ thuế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào đủ điều kiện được xóa nợ thuế do thực tế triển khai thực hiện, có những khoản nợ thuế trên 10 năm nhưng không thể xóa được do không đáp ứng được điều kiện đã “áp dụng tất cả biện pháp cưỡng chế”.

Bởi doanh nghiệp đã được Sở KH&ĐT cho phép giải thể và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi cơ quan thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Đồng thời quy định thời hạn 10 năm mới được xóa nợ thuế áp dụng đối với các trường hợp này theo đánh giá là quá dài. Kinh nghiệm các nước thường áp dụng trong khoảng thời gian 2-7 năm.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ cụm từ “áp dụng tất cả biện pháp cưỡng chế”. Thay vào đó, đối tượng được xóa nợ là các khoản nợ quá năm năm kể từ lúc hết thời hạn nộp thuế mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế cuối cùng theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định: Trong hai năm tiếp theo kể từ ngày thực hiện xóa nợ, người sáng lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật không được thành lập doanh nghiệp mới, trừ trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp đủ số tiền thuế theo quyết định xóa nợ vào ngân sách nhà nước.

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, đơn vị này cũng cho biết để giảm số nợ ảo thực tế không thể thu hồi, Bộ đề xuất bổ sung quy định các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không còn đối tượng để thu và đã quá năm năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì thuộc trường hợp được xóa nợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm