Nguy hiểm từ các bảng quảng cáo

Cả hai bảng quảng cáo trên đều đã hư, các tấm tôn gắn trên trụ sắt đã hỏng, có bảng chân trụ đã bị gãy.

Nguy hiểm từ các bảng quảng cáo ảnh 1

Nguy hiểm từ các bảng quảng cáo ảnh 2

Hiện đang trong mùa mưa gió, những tấm tôn trên rất dễ bị gió mạnh cuốn đi, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

Mong các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân.