Từ khóa:

#Xa lộ Hà Nội
Tìm thấy 176 kết quả
TP.HCM chính thức có tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TP.HCM chính thức có tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(PLO)- Sau khi đổi tên, trục đường Xa lộ Hà Nội cũ đã tạo thành đường xuyên suốt gồm Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử - chiến dịch Điện Biên Phủ với nhân vật lịch sử - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.