Tìm cách ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em

Tìm cách ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em

(PLO)- Vấn đề bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành được đặc biệt quan tâm tại hội nghị tuyên dương “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” và “Phụ nữ tiêu biểu” cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.