Nhà báo viết về người nghèo phải bằng sự rung cảm

Ông Bé cho rằng nhà báo bằng việc đi thực tế để hiểu hơn về đời sống, hoàn cảnh của người nghèo, chỉ như vậy mới có sự rung cảm với người nghèo, để thông tin rộng rãi ra xã hội. Qua đó huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo. 
Bà Chu Thị Hạnh

Bà Chu Thị Hạnh (đứng), Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, đánh giá về công tác giảm nghèo. Ảnh: P.ĐIỀN 

Ông Trần Ngọc Diễn, Tổng Biên tập tạp chí Lao động và Xã hội, cho rằng thời gian qua, các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò định hướng dư luận, thông tin tuyên truyền về giảm nghèo một cách thường xuyên, liên tục với mật độ tương đối lớn ở hầu hết các loại hình báo chí. 

Đồng thời, báo chí đã phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo như thực trạng, nguyên nhân nghèo đói, những bất cập về cơ chế, chính sách về lĩnh vực giảm nghèo, phản ánh gương thoát nghèo... 
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo. 
Mô hình nuôi bò thoát nghèo của ông Nguyễn Văn Tha

Mô hình nuôi bò thoát nghèo của ông Nguyễn Văn Tha, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Bến Tre. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ông Diễn, dù báo chí tập trung nhiều thông tin khá lớn về giảm nghèo, tuy nhiên thông tin trên lĩnh vực này vẫn chưa thể vươn tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi nơi đây tập trung đa số hộ nghèo.

Đánh giá về công tác giảm nghèo, bà Chu Thị Hạnh, Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, nhìn nhận thời gian qua, hệ thống chính sách giảm nghèo được điều chỉnh, sắp xếp theo hướng tập trung, ưu tiên đúng đối tượng. Đời sống của người nghèo được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo cả nước cuối năm 2014 là 5,9%, cuối năm 2015 là 4,2%. Việt Nam được đánh giá là 1 trong 6 quốc gia hoàn thành trước thời hạn là điểm sáng về thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ. 
Mô hình các cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Bến Tre.

Mô hình các cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Bến Tre. Ảnh: P.ĐIỀN

Bà Hạnh cho rằng dù đã kéo giảm được tỉ lệ người nghèo, hộ nghèo, tuy nhiên khoảng cách giảm nghèo không đồng đều, tỉ lệ hộ nghèo khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc. Việc đầu tư, hỗ trợ giảm nghèo còn dàn trải. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm