Nhà nước vẫn nắm 100% vốn ở than, điện, dầu khí

Theo đó, tính đến tháng 12-2015, Bộ Công Thương còn quản lý năm tập đoàn kinh tế và một tổng công ty 100% vốn nhà nước gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Trong đó, bốn tập đoàn là EVN, TKV, PVN, Vinachem đã được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh đề án tái cơ cấu, kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng thực tế công tác thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn cũng như tái cơ cấu DN của ngành công thương chưa được như mong muốn...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm