Nhân sự mới

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, trước những đòi hỏi của thực tiễn để phát triển đất nước, yêu cầu tân Tổng Giám đốc cùng tập thể Cổng TTĐT Chính phủ nỗ lực phấn đấu để phục vụ ngày càng hiệu quả hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Cổng TTĐT Chính phủ phải đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng nhân dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nên kỳ vọng Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng và phát triển Cổng TTĐT Chính phủ ngày càng vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo VPCP giao.
Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.