Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế

Hai dự án được thực hiện gồm dự án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước ký với Bộ tài chính ngày 28-2 và dự án Hỗ trợ tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam ký vời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28-3. JICA sẽ cử các chuyên gia Nhật Bản trong các lĩnh vực như tài chính, kiểm toán và pháp lý sang làm việc ngắn hoặc dài hạn tại Việt Nam.

Với mục đích thúc đẩy tái cấu trúc DNNN thông qua quản lý hiệu quả, dự án Tái cơ cấu DNNN sẽ tập trung xây dựng cơ chế xử lý nợ cho các DNNN. Trong khi đó, dự án Hỗ trợ tái cơ cấu ngân hàng lại tập trung vào xử lý nợ xấu, nhằm tăng cường chức năng và sự ổn định của hệ thống tài chính thông qua việc củng cố sự lành mạnh cho khu vực ngân hàng của Việt Nam.

NGỌC BẢO

Đưa gia vị Việt ra chợ thế giới

Đưa gia vị Việt ra chợ thế giới

(PLO)- Các sản phẩm gia vị như muối tôm, muối ớt… của Việt Nam đã có mặt ở Nhật Bản, Mỹ, Đức, Nga và nhiều thị trường khác.
Giá USD tăng sốc lên 24.000 đồng mỗi USD

Giá USD tăng sốc lên 24.000 đồng mỗi USD

(PLO)- Tỉ giá USD/VND giao dịch trên thị trường “chợ đen” đã có phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp khiến chênh lệch giá giữa thị trường chính thức và phi chính thức ngày càng nới rộng.