Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế

Hai dự án được thực hiện gồm dự án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước ký với Bộ tài chính ngày 28-2 và dự án Hỗ trợ tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam ký vời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28-3. JICA sẽ cử các chuyên gia Nhật Bản trong các lĩnh vực như tài chính, kiểm toán và pháp lý sang làm việc ngắn hoặc dài hạn tại Việt Nam.

Với mục đích thúc đẩy tái cấu trúc DNNN thông qua quản lý hiệu quả, dự án Tái cơ cấu DNNN sẽ tập trung xây dựng cơ chế xử lý nợ cho các DNNN. Trong khi đó, dự án Hỗ trợ tái cơ cấu ngân hàng lại tập trung vào xử lý nợ xấu, nhằm tăng cường chức năng và sự ổn định của hệ thống tài chính thông qua việc củng cố sự lành mạnh cho khu vực ngân hàng của Việt Nam.

NGỌC BẢO

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...