Nhiều chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi

Theo đó, hộ chăn nuôi sẽ được hỗ trợ phối giống nhân tạo hằng năm đối với heo, trâu, bò. Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị con giống cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn để thực hiện phối giống dịch vụ. Về xử lý chất thải chăn nuôi, các hộ sẽ được hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi với mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/công trình/hộ. Kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc sẽ được hỗ trợ một lần đến 100%, mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/người.

MINH LONG