Nhiều đại biểu không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Chiều 8-4, Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm hai phó thủ tướng và 18 bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Đa số đại biểu Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm danh sách này.

Tuy nhiên, trong số các thành viên Chính phủ, có hai nhân sự có số phiếu không đồng ý miễn nhiệm nhiều nhất. Đó là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. 

Nhiều đại biểu không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ảnh 1

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Theo đó, có 403/479 đại biểu Quốc hội đồng ý miễn nhiệm và 76 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình có 433/477 đại biểu đồng ý miễn nhiệm và 45 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm.

Ngoài ra, trong danh sách miễn nhiệm còn có một số bộ trưởng có số đại biểu không đồng ý miễn nhiệm khá cao như: Bộ trưởng GD và ĐT Phạm Vũ Luận (24 đại biểu), Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (26 đại biểu), Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (19 đại biểu), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng (17 đại biểu), Tổng Thanh Tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh (22 đại biểu),...