Nhiều sai phạm ở Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ

Ngày 1-10, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện cổ phần hóa danh nghiệp nhà nước tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ và chỉ ra nhiều sai phạm tài chính.

Nhiều sai phạm ở Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ ảnh 1
Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh TP Cần Thơ. Ảnh trên trang web phattriennhacantho.com

Cụ thể, thanh tra xác định công ty thực hiện xử lý quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi chưa đúng quy định số tiền hơn 770 triệu đồng; đơn vị tư vấn và Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh TP Cần Thơ không thực hiện xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp theo quy định. Đoàn thanh tra xác định tăng giá trị lợi thế kinh doanh của công ty tổng số tiền là hơn 657 triệu đồng.

Đối với việc bán cổ phần, qua thanh tra cho thấy có một trường hợp công ty bán cổ phần ưu đãi cho người lao động không phù hợp quy định, số cổ phần ưu đãi vượt quá số năm thực tế công tác.

Đáng lưu ý, thanh tra bước đầu xác định Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà TP Cần Thơ (nay là Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ) thực hiện chưa tốt việc kê khai tạm tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), chưa kê khai tạm tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dẫn đến phải truy thu thuế với số tiền là hơn 32 tỉ đồng.

Ngoài ra, việc đối chiếu xác nhận công nợ phải thu, phải trả của công ty tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp tỉ lệ còn thấp (tỉ lệ 28,1% đối với công nợ phải thu, tỉ lệ 52,1% đối với công nợ phải trả). Khi xác định giá trị doanh nghiệp đối với các khoản nợ phải thu, phải trả công ty chưa thực hiện đúng theo quy định. Việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân để xảy ra tình trạng nợ không có khả năng thu hồi chưa đúng...

Trên cơ sở các hạn chế, thiếu sót nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị chủ tịch UBND TP kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với sai phạm của chủ tịch, giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà TP Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kiến nghị Cục Thuế TP căn cứ vào kết quả thanh tra, ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ. 

Đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với tiền ứng trước của khách hàng để nhận đất, nhận nhà ở hình thành trong tương lai nhưng chưa thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và tạm nộp thuế TNDN theo quy định giai đoạn từ 1-1-2014 đến 31-12-2017 mà công ty chưa thống nhất với đoàn thanh tra thuộc Thanh tra TP.

Qua đó, xác định số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải truy thu và quyết định xử lý vi phạm (nếu có).