Bêu tên công ty nợ thuế 'khủng' hơn 100 tỉ đồng

Trong đó, ba doanh nghiệp nợ "chúa chổm" với số nợ trên 100 tỉ đồng gồm: Công ty CP May - Diêm Sài Gòn (mã số thuế 0303420853) nợ 156 tỉ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân (mã số thuế 0313935259) nợ hơn 153 tỉ đồng, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (mã số thuế 0302403742) nợ hơn 105 tỉ đồng.

Bêu tên công ty nợ thuế 'khủng' hơn 100 tỉ đồng ảnh 1
Công ty CP May - Diêm Sài Gòn, chủ đầu tư dự án The Gold View (quận 4, TP.HCM), đứng đầu trong danh sách bêu tên, nợ thuế lên tới 156 tỉ đồng. 

Kế đến là 30 công ty nợ thuế từ 10 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng. Trong nhóm này có hai công ty nợ trên 50 tỉ đồng là Công ty CP Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt (mã số thuế 0305268530) nợ hơn 99 tỉ đồng và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc (mã số thuế 0305085093) nợ hơn 51 tỉ đồng.
Thống kê tiếp theo cho thấy có năm doanh nghiệp nợ từ 30 tỉ đồng đến dưới 40 tỉ đồng, năm doanh nghiệp nợ từ 20 tỉ đồng đến dưới 30 tỉ đồng và 17 doanh nghiệp nợ từ 10 tỉ đồng đến dưới 20 tỉ đồng.
Đối với nhóm doanh nghiệp nợ thuế dưới 10 tỉ đồng, có 31 công ty nợ trên 5 tỉ đồng, 228 công ty nợ từ 1 tỉ đồng đến 5 tỉ đồng, còn lại chủ yếu nợ từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng.
Được biết lũy kế tám tháng năm nay, Cục Thuế TP.HCM đã thu được 5.264 tỉ đồng nợ thuế của năm 2018 chuyển sang, đạt tỉ lệ 59%. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.053 tỉ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.211 tỉ đồng.
Theo Cục Thuế TP.HCM, Cục đang tổ chức rà soát chỉ tiêu thu nợ hằng tháng cho các phòng, đội, các công chức để thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả, với quyết tâm phấn đấu tổng nợ đến cuối tháng 9-2019 giảm xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước và thu tối thiểu được 97% các khoản tiền thuế nợ (có khả năng thu) của năm 2018 chuyển sang.