Nhiều sai phạm về chính sách người có công ở Quảng Nam

Trong đó có nhiều trường hợp chi sai, cần phải thu hồi cho ngân sách với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra, hàng loạt hồ sơ sai sót không đủ điều kiện hưởng chế độ nhưng vẫn được hưởng, dẫn đến chi sai hơn 1,1 tỉ đồng. Số tiền chi sai phải thu hồi nộp ngân sách tính đến tháng 6-2018 là hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó có chi sai chế độ từ trước năm 1993; trùng lĩnh, trùng chi; chi không đúng nội dung… Theo đó, tỉnh Quảng Nam có 5.999 trường hợp được xét duyệt, xác nhận hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) nhưng có đến 3.810 hồ sơ cần được tiếp tục kiểm tra, xác minh hoặc đề nghị bổ sung tài liệu để hoàn thiện theo quy định.

Đặc biệt, có 11 trường hợp không đáng được hưởng chế độ nhưng vẫn được xét duyệt hồ sơ. Cụ thể, hai trường hợp có bố mẹ không nhập ngũ sau ngày 30-4-1975. Hai trường hợp được hưởng chế độ con đẻ của người có công nhưng sinh trước 30-4-1975. Bảy trường hợp được hưởng chế độ con đẻ của người bị nhiễm CĐHH nhưng không bị dị tật hoặc dị tật quá nhẹ, vẫn đủ khả năng lao động như người bình thường.

Ngoài ra, hàng loạt người được nâng mức lĩnh lên phải điều chỉnh, thiếu hồ sơ; hơn 1.000 hồ sơ được giới thiệu giám định không đúng quy định hoặc cần xem xét lại chuyên môn về công tác giám định y khoa.

Thanh tra đã làm việc với 657 trường hợp trên địa bàn sáu huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam, phần lớn họ không nắm được các quy định về chế độ, chính sách của người có công, không được cán bộ hướng dẫn việc lập hồ sơ hưởng chế độ. Điều này làm sót rất nhiều người lẽ ra phải được hưởng chế độ.

Kết luận còn cho thấy nhiều thiếu sót tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam và yêu cầu khắc phục.