Những biển báo giáo thông tài xế ô tô cần biết

Thông tư 06/2016/TT-BGTVT ban hành ngày 8-4-2016 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành. Đáng chú ý, có thay đổi về nội dung quy định của một số biển báo giao thông.

Những biển báo giáo thông tài xế ô tô cần biết ảnh 1

Biển cấm ô tô khách, taxi

Những biển báo giáo thông tài xế ô tô cần biết ảnh 2

Biển cấm xe có sơ-mi-ro-mooc

Những biển báo giáo thông tài xế ô tô cần biết ảnh 3

Biển cấm rẻ trái và quay đầu xe