Những điều cần chú ý khi lưu thông trên Kênh Tẻ

Theo Sở GTVT, Kênh Tẻ đoạn hạ lưu cầu Tân Thuận là khu vực thi công công trình cống kiểm soát triều Tân Thuận (thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng).

Hiện tại, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đang triển khai thi công hạng mục dầm van thuộc công trình cống kiểm soát triều Tân Thuận.

Vì vậy, Sở GTVT tạm thời điều chỉnh tổ chức giao thông trên Kênh Tẻ khu hạ lưu cầu Tân Thuận như sau:

Bắt đầu từ ngày 11-6, Sở GTVT đã chuyển luồng lưu thông qua âu thuyền có bề rộng B =15 m cho các phương tiện giao thông thủy trong thời gian thực hiện ngăn luồng hiện hữu để thi công hạng mục dầm van cống kiểm soát triều Tân Thuận.

Theo đó, đối với các phương tiện có kích thước chiều rộng nhỏ hơn 15 m, tạm thời không lưu thông qua luồng hiện hữu, chỉ được phép lưu thông qua âu thuyền nói trên (không bao gồm các sà lan có tàu kéo). Các phương tiện sẽ được hướng dẫn và điều tiết lưu thông theo một chiều.

Sở GTVT yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của các biển báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường.

Sở này cũng yêu cầu các phương tiện phải làm theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại các trạm điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông tại công trình.

Đồng thời, trước khi các phương tiện lưu thông qua đây nên theo dõi thông báo phân luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được ban hành.