Khai mạc tuần lễ văn hoá tại quận 7

Khai mạc tuần lễ văn hoá tại quận 7

(PLO)- Quận 7 khai mạc tuần lễ văn hóa để giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa, hình ảnh con người và thiên nhiên, hoạt động này diễn ra 7 ngày.