Những việc thừa phát lại không được làm

Nghị định 08/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại vừa được ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24-2-2020.

Theo đó, thừa phát lại được tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan, lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của nghị định này.

Thừa phát lại được xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan.

Những việc thừa phát lại không được làm ảnh 1
Ảnh minh họa

Thừa phát lại không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Thừa phát lại không được đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng, không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.

Trong khi thực thi nhiệm vụ, thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình. Trong đó bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của thừa phát lai; cháu ruột mà thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

Thừa phát lại phải trung thực, khách quan khi thực hiện công việc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại, chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về việc thực hiện công việc của mình.

Thừa phát lại không đồng thời hành nghề tại hai hoặc nhiều văn phòng thừa phát lại. Thừa phát lại tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thừa phát lại hàng năm, mặc trang phục thừa phát lại theo quy định, đeo thẻ thừa phát lại khi hành nghề.

Thừa phát lại tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của thừa phát lại (nếu có); chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của văn phòng thừa phát lại nơi mình đang hành nghề và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của thừa phát lại mà mình là thành viên.

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...