Từ khóa:

#thừa phát lại
Tìm thấy 75 kết quả
Làm sao để vi bằng trở thành chứng cứ?

Làm sao để vi bằng trở thành chứng cứ?

(PLO)- Tại hội thảo, các thừa phát lại trao đổi về vấn đề vi bằng sẽ trở thành chứng cứ khi nào; đồng thời đề xuất thừa phát lại được cưỡng chế thi hành án…

Hội Thừa Phát lại TP.HCM chính thức ra mắt

Hội Thừa Phát lại TP.HCM chính thức ra mắt

(PLO)- Đại hội thành lập Hội Thừa Phát lại TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kì 2021-2026 đã bầu ra ban chấp hành gồm 7 ủy viên, trong đó ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm chủ tịch Hội.