Nộp, rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán phải trả phí

Dự thảo quy định khi nộp hoặc rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN, khách hàng phải chịu mức phí 0,005% trên tổng giá trị số tiền đó. Tổ chức tín dụng (TCTD) được quyền ấn định mức phí nộp tiền cho khách hàng nhưng không vượt quá 0,03% tổng giá trị tiền mặt nộp. TCTD cũng được quyền ấn định mức phí rút tiền mặt đối với khách hàng nhưng không vượt quá 0,05% tổng giá trị tiền mặt rút.

Theo NHNN, Việt Nam là nước có tỉ lệ sử dụng tiền mặt cao. Trước đây NHNN đã ban hành thông tư quy định mức phí rút tiền mặt 0% đến 0,05%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các TCTD còn áp dụng mức thu phí khác nhau hoặc không thu phí nên chưa có ảnh hưởng nhiều đến việc khách hàng lựa chọn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

TRÀ PHƯƠNG