Từ khóa:

#ô nhiễm môi trường
Tìm thấy 372 kết quả
Thêm một con kênh ô nhiễm nhất TP.HCM sẽ xanh

Thêm một con kênh ô nhiễm nhất TP.HCM sẽ xanh

(PLO)-  Đến thời điểm này, đa phần những vướng mắc lớn của dự án đã được giải quyết. TP cũng đã sẵn sàng 4.200 tỉ đồng ngân sách cùng với 4.000 tỉ ngân sách trung ương để thực hiện dự án.