Ô tô trong nước sẽ được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho hay, trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, việc tái sản xuất và nối lại các chuỗi cung ứng sẽ gặp nhiều khó khăn. Đối với DN sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước còn gặp khó khăn hơn do lượng xe tồn kho cao nên công suất sản xuất, lắp ráp hiện ở mức thấp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP, trong đó có các giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, Nghị quyết này cho phép “gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô-tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3-2020. Thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm 31-12-2020”.

Thực hiện Nghị quyết 84, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định, theo đó, doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp ô-tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng, từ tháng 3 đến tháng 10-2020.

Cụ thể: Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3-2020 chậm nhất là ngày 20-9; tháng 4 chậm nhất 20-10; tháng 5 chậm nhất là 20-11. Còn từ tháng 6 đến tháng 10-2020 thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp của kỳ tính thuế chậm nhất là ngày 20-12.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn (toàn bộ các kỳ được gia hạn) nộp thuế TTĐB cho cơ quan quản lý thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật.

Nếu cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn. Người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế TTĐB thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại và không tính tiền chậm nộp thuế TTĐB.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc gia hạn nộp thuế TTĐB đối với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô trong nước từ tháng 3 đến tháng 10-2020 sẽ tác động làm giảm thu ngân sách của các tháng trong kỳ được gia hạn. Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2020 sẽ không giảm do DN phải nộp thuế chậm nhất trước ngày 20-12.