Ở tù về được vay vốn làm ăn

Theo đó, người chấp hành xong án phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp được hỗ trợ như sau:
Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; được hưởng chính sách nội trú.
Đào tạo trình độ sơ cấp dưới batháng: Được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại.
Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong án phạt tù.
Ngoài ra, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm.
Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn đào tạo nghề nghiệp được vay vốn theo quy định tại Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản hướng dẫn.
Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm được vay vốn theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm và các văn bản hướng dẫn.
Căn cứ tình hình kinh tế-xã hội địa phương, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù phát triển sản xuất, tạo việc làm.
Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng quy định tại các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì cũng được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12-2.
Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.