ODA góp phần phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

Đồng thời, nguồn vốn ODA đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính sách, tăng cường năng lực thể chế, cải cách hành chính…” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bình quân mỗi năm Việt Nam tiếp nhận khoảng 3 tỉ USD vốn ODA. Riêng sáu tháng đầu năm 2013, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt 3,8 tỉ USD, tăng 20% với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến những tháng cuối năm, tổng giá trị ODA và vốn vay ưu đãi đạt khoảng 2,4 tỉ USD. Như vậy, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của cả năm 2013 ước đạt trên 6 tỉ USD, tăng 19,3% so với năm 2012 và cao nhất từ trước đến nay.

T.HẰNG