Ông Chu Ngọc Anh hứa sẽ nỗ lực vì nhân dân Hà Nội

Sáng 23-6, sau khi được HĐND TP Hà Nội bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, ông Chu Ngọc Anh đã có lời tuyên thệ và bài phát biểu nhậm chức trước các đại biểu HĐND TP.

“Chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo trung ương, Thành ủy và TP, của các vị đại biểu HĐND TP cũng như cử tri và nhân dân thủ đô” - ông Chu Ngọc Anh tuyên thệ.

Ông Chu Ngọc Anh cho hay tập thể UBND TP và bản thân ông nhận thức rõ trách nhiệm của mình chủ động kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là “Đảm bảo người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của chính quyền TP”. Đặc biệt, chủ tịch Hà Nội nêu rõ trong nhiệm kỳ mới, chính quyền TP sẽ tập trung để tạo đột phá trong ba lĩnh vực kết cấu hạ tầng, xây dựng thể chế và phát triển nguồn nhân lực.

Về hạ tầng, ông Chu Ngọc Anh cho biết TP sẽ ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của thủ đô. Cùng đó là tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, TP trong vùng thủ đô, trọng tâm là đường vành đai 4. Hà Nội cũng sẽ phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu; kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Về cơ chế, chính sách, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý là TP Hà Nội sẽ đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển thủ đô nhanh và bền vững.

Về phát triển nguồn nhân lực, TP tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch. Cùng đó là xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo và khởi nghiệp; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Sáng cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP khóa XV, làm chủ tịch HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ông Tuấn được 92/94 đại biểu có mặt tán thành tái đắc cử bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Ngay sau đó, 100% đại biểu HĐND TP có mặt đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với chức danh chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đồng thời giao Thường trực HĐND TP hoàn tất các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.