Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sáng 23-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được các đại biểu HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Chu Ngọc Anh được 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Sau đó, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử với 100% đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 1

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nghị quyết giao Thường trực HĐND TP hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo quy định.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng đã bầu các chứng danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.