UBND TP Hà Nội có 5 Phó Chủ tịch mới

Chiều 9-12, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành nội dung kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó đã bầu ra năm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TNMT; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KHĐT; ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GDĐT; ông Hà Minh Hải; Bí thư Quận ủy Đống Đa và ông Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm đã trúng cử.

Trước đó vào chiều cùng ngày 9-12, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm năm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 do được phân công công tác mới, hoặc không tái cử BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó ông Nguyễn Doãn Toản được phân công làm Trưởng Ban dân vận Thành uỷ, bốn người khác không tái cử BCH Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các ông Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý.