Ông Nguyễn Thành Phong làm chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, hoạt động 24/24 giờ nhằm đưa ra kế hoạch, biện pháp phòng dịch trên địa bàn.

Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM có 16 thành viên, gồm: 1 chỉ huy trưởng, 1 phó chỉ huy trưởng thường trực, 7 phó chỉ huy trưởng và 7 thành viên.

Ông Nguyễn Thành Phong làm chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1

Ông Nguyễn Thành Phong được phân công làm chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TTBC

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP được phân công làm chỉ huy trưởng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi làm phó chỉ huy trưởng thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM.

Các phó chỉ huy khác gồm: Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Các thành viên của Sở Chỉ huy gồm: Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Giám đốc Công an TP; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP; Chánh văn phòng UBND TP; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở này có nhiệm vụ tham mưu quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch; tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch. Chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật.

Cùng với đó, hướng dẫn các quyết định về phương án phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương, các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và có nguy cơ. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch trên cơ sở trách nhiệm và địa bàn được phân công.

Nghiên cứu, đề xuất về kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và các nguồn tài trợ khác. Chỉ đạo thực hiện công tác hợp tác quốc tế về phòng chống dịch. Chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ thuật, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Quyết định các báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, các biện pháp cần thiết trong tình huống dịch bệnh vượt quá khả năng TP.HCM như: ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19, thực hiện lệnh giới nghiêm.

Trong tình huống khẩn cấp, báo cáo ngay cấp trên để điều động lực lượng, phương tiện, vật chất để hỗ trợ các lực lượng nhằm sớm ổn định tình hình.

Ngoài ra, Sở Chỉ huy còn thực hiện những nhiệm vụ khác do bí thư Thành ủy TP.HCM và chủ tịch UBND TP giao.