Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP Hà Nội thay ông Chung

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng, UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội cho biết việc phân công này để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác.

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP Hà Nội thay ông Chung ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội phân công ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội.

Trước đó vào ngày 11-8, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã bị Bộ Chính trị tạm đỉnh chỉ sinh hoạt cấp ủy và các chức vụ trong Đảng. Cùng ngày này, Thủ tướng cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung trong thời gian 90 ngày.