Ông Tô Duy Lâm thôi chức Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng vừa ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM và thôi việc theo nguyện vọng cá nhân với ông Tô Duy Lâm, kể từ ngày 15-3. 

Đồng thời, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng ban hành quyết định giao ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM phụ trách thay cho ông Tô Duy Lâm. 

Ông Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1961, là phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. HCM kể từ tháng 6-2008 đến nay. Trước đó, từ tháng 5-1998 đến tháng 6-2008, ông Nguyễn Hoàng Minh cũng có 10 năm là Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh An Giang.