Phải có thiết bị nghe-xem cho người khuyết tật

Đáng chú ý, dự thảo dành riêng một chương quy định về các biện pháp tạo điều kiện tiếp cận thông tin cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Theo dự thảo, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin phải xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật. Cơ quan cung cấp thông tin cho người yêu cầu phù hợp với hình thức cung cấp thông tin mà người yêu cầu đề nghị; bố trí thiết bị nghe-xem và thiết bị phụ trợ phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của cơ quan...

Tuy nhiên, một số thành viên ban soạn thảo cho rằng quy định này khó bảo đảm tính khả thi trên thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm