Phải công bố thủ tục hành chính về đất đai trong tháng Chín

Theo thống kê, phần lớn các thủ tục hành chính tập trung vào một số lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, liên quan đến đại bộ phận người dân và doanh nghiệp như đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước… 
Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố công khai 214 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó lĩnh vực đất đai là 74 thủ tục hành chính, môi trường là 42, địa chất và khoáng sản là 23, tài nguyên nước là 22, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là 18… 
Riêng trong lĩnh vực đất đai đã được quy định theo nguyên tắc “một cửa,” hồ sơ đơn giản hơn, thời gian thực hiện các thủ tục được rút ngắn hơn. 
Các địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc rà soát, bãi bỏ những thủ tục, hồ sơ không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính, công bố công khai các thủ tục để cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, áp dụng, bước đầu đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thừa nhận cải cách hành chính của ngành chưa đạt được mong đợi của người dân và doanh nghiệp, trong đó tình trạng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính quá hạn hoặc không đúng hạn; quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ còn phức tạp, một số quy định còn tạo kẽ hở trong thực hiện thủ tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại một số nơi chưa đảm bảo đúng quy định… 
Đặc biệt là các thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn phức tạp, kéo dài, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
Lý giải nguyên nhân của tình trạng trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng do tính chất phức tạp của đất đai và điều kiện thực hiện của từng địa phương khác nhau nên việc quy định thống nhất thời gian thực hiện cho từng thủ tục là chưa phù hợp; việc quy định chi tiết trình tự, thời gian giải quyết thủ tục trong Luật đã làm hạn chế tính chủ động của Chính phủ, địa phương trong việc cải cách hành chính. 
Bên cạnh đó, vẫn còn một số thủ tục rườm ra, hồ sơ còn phức tạp, thời gian thực hiện còn dài như thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhất là kể từ khi triển khai Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu của cải cách hành chính là khắc phục những hạn chế, yếu kém, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là ngăn ngừa kẽ hở, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất đai.
Chỉ rõ những hạn chế yếu kém trong quản lý đất đai thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch cụ thể từng thủ tục hành chính, trong đó phân công rõ trách nhiệm và lộ trình cụ thể. 
Trước mắt, Bộ cần phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành chức năng xây dựng thể chế, đặc biệt là Nghị định và Thông tư liên bộ để triển khai có hiệu quả Luật đất đai năm 2013.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngay trong tháng Chín, Bộ phải công bố các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật để người dân biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
Bên cạnh đó, tập trung hướng dẫn các địa phương sớm kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai một cấp trên địa bàn cả nước nhằm giảm thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng Tổ chức phát triển quỹ đất. 
“Tổng số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp, giảm 33 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố, mang lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp”- Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.
Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính về đất đai tại các địa phương để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm làm tốt công tác qui hoạch và quản lý chặt việc sử dụng đất đô thị, nông nghiệp.../.
Theo THIỆN THUẬT (TTXVN/VIETNAM+)
Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.