Phải đưa việc ‘bắt máy bay, tàu biển’ vào luật

Theo ông Lý, dự thảo luật nên quy định biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay, tàu biển nhằm pháp điển hóa Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh bắt giữ tàu biển...

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo BLTTDS, Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Hiện cho hay đa số ý kiến đề nghị không quy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không gắn với việc khởi kiện trong dự thảo Bộ luật và UBTVQH tán thành với ý kiến này.  “Vì đây là loại việc mới, rất phức tạp, không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật tố tụng dân sự” - ông Hiện giải thích nguyên do của quan điểm trên.

Phải đưa việc ‘bắt máy bay, tàu biển’ vào luật ảnh 1
 Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý

Cũng theo ông Hiện, UBTVQH cho rằng các pháp lệnh trên cụ thể hóa quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Việc bắt giữ tàu bay, tàu biển thuộc thẩm quyền của TAND. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các pháp lệnh nêu trên thì việc bắt giữ tàu bay, tàu biển được tiến hành trong các trường hợp khác nhau, trong đó có trường hợp tiền tố tụng (trước khi khởi kiện vụ án dân sự tại TAND) và có trường hợp được tiến hành cùng với việc nộp đơn khởi kiện của đương sự hoặc trong quá trình TAND giải quyết vụ án dân sự (biện pháp khẩn cấp tạm thời). Vì vậy, UBTVQH đề nghị trong dự thảo chỉ nên quy định về thẩm quyền của TAND giải quyết yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển, biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án dân sự hoặc bảo đảm thi hành án, thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến việc bắt giữ tàu bay, tàu biển. Còn thủ tục cụ thể sẽ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

Về nội dung này, Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý cho ý kiến: “Nếu chỉ chấp nhận đưa vào một số điều về việc bắt giữ tàu bay, tàu biển thì quy trình thủ tục thực hiện như thế nào. Hai pháp lệnh đó sẽ mất hiệu lực khi bộ luật này có hiệu lực”. Ông Lý cũng cho rằng không thể có nhiều văn bản dưới luật.

Giải trình thêm, ông Hiện nêu ý kiến: “Chúng tôi cũng mong muốn đưa việc này vào luật nhưng Bộ luật Dân sự hiện hành cũng không đưa nội dung này vào mà có pháp lệnh bắt giữ tàu bay tàu biển, nội dung soạn thảo cũng không có gì đề cập đến việc này. Tới đây sẽ nâng lên thành luật, thì mới làm được”.