Phân công lại nhiệm vụ của Thủ tướng và các phó thủ tướng

Theo quyết định, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành Khối kinh tế tổng hợp gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Phân công lại nhiệm vụ của Thủ tướng và các phó thủ tướng ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2020. Ảnh: VGP

Thủ tướng đồng thời theo dõi và chỉ đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài ra, Thủ tướng còn làm nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; theo dõi và chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng thời làm nhiệm vụ của trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các hiệp định kinh tế song phương và đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng được giao làm nhiệm vụ chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; đồng thời theo dõi và chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời làm nhiệm vụ của trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Ông đồng thời làm nhiệm vụ trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Quyết định 235 đã bãi bỏ khoản 4 Điều 2 về việc phân công công tác đối với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Quyết định số 1527; đồng thời bổ sung phân công công tác đối với Thủ tướng và các phó thủ tướng như trên.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban cán sự đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong gần bốn năm giữ chức phó thủ tướng, ông Vương Đình Huệ được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực liên quan đến kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội…