Đấu giá trực tuyến, hạn chế 'quân xanh, quân đỏ'

Đấu giá trực tuyến, hạn chế 'quân xanh, quân đỏ'

(PLO)- Đó là một trong những nội dung của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (có hiệu lực ngày 1-7-2017) mà ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM trình bày tại hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) và các văn bản hướng dẫn thi hành do Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức, sáng 15-9.