Sở Tư pháp, Đoàn luật sư TP.HCM... ký quy chế phối hợp

Chiều 15-5, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và Hội Luật gia TP.HCM ký kết quy chế phối hợp trong quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, đối tượng của quy chế này là Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và Hội Luật gia TP.HCM; cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn.

Sở Tư pháp, Đoàn luật sư TP.HCM... ký quy chế phối hợp ảnh 1
Đại diện Đoàn luật sư (bên trái), Sở Tư pháp (giữa), Hội Luật gia TP ký kết quy chế phối hợp trong quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: KP 

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP, cho biết quy chế này dựa trên nền tảng của quy chế cũ được ký kết giữa ba cơ quan năm 2012. Qua thời gian thực hiện thì quy chế ký kết năm 2012 đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc giữa ba cơ quan ký kết nói trên rất tốt và rất có trách nhiệm.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay pháp luật quy định về luật sư có sự thay đổi và yêu cầu thực tiễn trong việc quản lý, hành nghề của luật sư nên cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan cho phù hợp.

Quy chế phối hợp năm 2018 bổ sung một số nội dung như công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề luật sư, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, trợ giúp pháp lý...

Bà Thuận khẳng định quy chế này nhằm thực hiện tốt nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, bảo đảm việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Công tác phối hợp phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật nói chung và pháp luật về luật sư nói riêng, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư, góp phần phát triển đội ngũ luật sư, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phục vụ đắc lực cho cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.