Bộ Tư pháp: Luật sư, công chứng vẫn hoạt động
(PLO)- Các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, các trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm, được tiếp tục hoạt động.

Ngày 3-4, Bộ Tư Pháp ban hành Công văn 1221 về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 2601 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thực hiện một số công việc.

Bộ Tư pháp: Luật sư, công chứng vẫn hoạt động  - ảnh 1
Công văn của Bộ Tư pháp. Ảnh: MV

Cụ thể, các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, các trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm (quy định tại mục 2 Công văn 2601 của Văn phòng Chính phủ) được tiếp tục hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công quy định tại mục 4 Công văn 2601 của Văn phòng Chính phủ (cấp phiếu lý lịch tư pháp, chứng thực, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch) chịu trách nhiệm tổ chức công việc phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc.

Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trong đó, những dịch vụ hoặc nội dung công việc nào có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng Internet…) thì sử dụng các phương pháp giao dịch đó.

Trường hợp cấp bách và bắt buộc phải giao dịch trực tiếp thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp.

Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời thông tin về Bộ Tư pháp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để bộ tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

MINH VƯƠNG