Kinh doanh karaoke tại chung cư phải bảo đảm cách âm
(PLO)- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar tại chung cư thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm theo quy định.

Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Chính phủ vừa ban hành quy định như trên.

Cụ thể, theo khoản 6 Điều 35 Nghị định 99 về các hành vi nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư quy định: Cá nhân, tổ chức không được kinh doanh vũ trường, vật liệu gây cháy nổ và ngành nghề gây nguy hiểm; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc và các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác trong phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư.

Nếu kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh karaoke tại chung cư phải bảo đảm cách âm - ảnh 1
Kinh doanh karaoke phải đảm bảo cách âm.

Nghị định 99 cũng nêu rõ trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực (1-7-2015), tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày 10-12-2015 (ngày Nghị định 99 có hiệu lực). Quá thời hạn này, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Đ.LIÊN