Từ 1-11: Nhà nước trực tiếp phân bổ số dịch vụ cho nhà mạng
(PLO)- Cơ quan quản lý Nhà nước sẽ trực tiếp phân bổ các số dịch vụ dịch vụ tin nhắn ngắn và số dịch vụ giải đáp thông tin cho các doanh nghiệp thay vì doanh nghiệp viễn thông di động tự cấp số như trước đây. Số dịch vụ tin nhắn ngắn được phân bổ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2015 đã quy định như trên.

Theo thông tư 25, từ 1/11/2015, các đầu số điện thoại gọi tự do, số điện thoại gọi giá cao chỉ được sử dụng để tiếp nhận cuộc gọi đến; không dùng để gọi đi, gửi và nhận tin nhắn là nội dung nổi bật tại

Số dịch vụ giải đáp thông tin được phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông.

Số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao được phân bổ cho doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng loại mạng cố định mặt đất; việc cấp các số này cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác phải được đưa vào hợp đồng mua bán dịch vụ viễn thông hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông.

Về thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông, Thông tư quy định doanh nghiệp viễn thông bán dịch vụ viễn thông cho 01 doanh nghiệp viễn thông khác thì được cho thuê lại số thuê bao viễn thông mà mình được phân bổ. Tương tự, doanh nghiệp viễn thông mua dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác để bán lại thì được cấp số thuê bao viễn thông mà mình thuê cho thuê bao viễn thông. Thời hạn thuê, cho thuê không được vượt quá thời hạn tương ứng các Giấy phép viễn thông của doanh nghiệp thuê, cho thuê. Đặc biệt, không được thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông, doanh nghiệp viễn thông cho thuê phải thông báo việc thuê, cho thuê bằng văn bản tới Cục Viễn thông.

ĐL