TAND Tối cao có công văn hỏa tốc về tội dâm ô
(PLO)- TAND Tối cao sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hôm nay 9-4-2019 là thời hạn chót để TAND Tối cao báo cáo Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội về công tác xét xử các vụ án xâm hại tình dục.

Trước đó, ngày 1-4-2019, Uỷ ban Tư pháp Quốc hội yêu cầu TAND Tối cao tổ chức một cuộc họp đánh giá việc thực hiện của kiến nghị của Uỷ ban Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới.
Trên cơ sở yêu cầu này, TAND Tối cao đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo gửi đến chánh án các toà cấp cao và TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các đơn vị này tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác xét xử các vụ án xâm hại tình dục (thời gian từ 1-10-2017 đến 28-2-2019).
Báo cáo phải nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc này trong quá trình xét xử các vụ án về tội phạm xâm hại tình dục; các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả việc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện cũng như để nâng cao chất lượng xét xử các vụ án về tội phạm này (kiến nghị trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, kiểm tra thi hành pháp luật)...

TAND Tối cao có công văn hỏa tốc về tội dâm ô  - ảnh 1
Cựu viện phó VKS Đà Nẵng đã có hành vi xấn tới, gí bé gái để cưỡng ép ôm, hôn trong thang máy chung cư.

Đồng thời,Tòa Tối cao yêu cầu báo cáo phải nêu một số vụ án xâm hại tình dục trẻ em và xâm hại tình dục nói chung, được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây.

Cạnh đó, trong công văn hỏi tốc này, TAND Tối cao cũng chỉ đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng kết thực tiễn và giám đốc việc xét xử, sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều luật của BLHS 2015 quy định về xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là hướng dẫn việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội đối với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi...

PHƯƠNG LOAN