Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng, nhằm chủ động phòng, chống dịch, Viện trưởng VKSND TP.HCM chỉ đạo như sau:
Các Phó Viện trưởng VKSND TP, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND TP, Viện trưởng VKSND quận, huyện tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Hạn chế thấp nhất việc tụ tập đông người, các cuộc họp chưa cần thiết, chưa cấp bách.
Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu đơn vị, công chức, người lao động của đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thủ trưởng đơn vị quán triệt công chức, nguời lao động tự giác nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế đến nơi đông người. Thực hiện giãn cách an toàn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trong trụ sở cơ quan.
Trung thực, tự giác và kịp thời khai báo y tế đối với công chức, người lao động từng đến TP Đà Nẵng từ ngày 1-7 đến nay hoặc khả năng tiếp xúc với người bị nhiễm dịch COVID-l9. Thực hiện ngay việc liên hệ, thông báo cho chính quyền địa phương và y tế địa phương để được giám sát y tế theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu công chức, người lao động về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly 14 ngày.

VKSND TP.HCM ra công văn khẩn về phòng, chống COVID-19 - ảnh 1
VKSND TP.HCM yêu cầu công chức, người lao động nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VKSND TP.HCM cung cấp

Từ ngày 28-7 đến khi Cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19 thực hiện rửa tay phòng dịch, sát khuẩn, đo thân nhiệt tại cơ quan.
Áp dụng việc rửa tay sát khuẩn đối với tất cả công chức, người lao động và các cá nhân khi vào trụ sở VKSND TP, trụ sở VKSND quận, huyện.
Thực hiện việc đo thân nhiệt tất cả công chức, người lao động và các cá nhân khác khi vào trụ sở cơ quan VKS 2 cấp của TP.
Trường hợp các cá nhân khác có thân nhiệt trên 37oC thì không được vào trụ sở cơ quan. Đối với công chức người lao động VKS 2 cấp có thân nhiệt trên 37°C thì yêu cầu thực hiện việc khám và khai báo y tế theo quy định. Sau đó, công chức người lao động phải báo cáo kết quả khám kèm theo tài liệu khám y tế (nếu không bị Cơ quan có thầm quyền phòng, chống dịch yêu cầu cách ly) cho Thủ trưởng đơn vị để xử lý, quyết định có cho vào cơ quan hay không.