Phát hiện vi phạm tại đơn vị đăng kiểm Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội

Bộ GTVT vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 15-4 đến 14-5, đoàn thanh tra Bộ GTVT tiến hành thanh tra tại 38 đơn vị đăng kiểm trên địa bàn các tỉnh trên. Qua đó phát hiện tồn tại, hạn chế tại một số đơn vị đăng kiểm, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập.

Phát hiện vi phạm tại đơn vị đăng kiểm Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội ảnh 1

Đăng kiểm xe cơ giới tại một trung tâm đăng kiểm. Ảnh minh họa: V.LONG

Nguyên nhân là do một số đơn vị đăng kiểm chưa quan tâm đến công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định. Một số đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập không thực hiện đúng nội dung phương pháp kiểm tra phương tiện, thực tập kiểm tra phương tiện.

Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Thanh tra các Sở GTVT: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các đăng kiểm viên có vi phạm về lỗi không tuân thủ đúng quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định.

Cạnh đó, thông báo bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên của các đăng kiểm viên vi phạm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hình ảnh kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và xử lý các vi phạm (nếu có) trong hoạt động kiểm định.

Các đơn vị đăng kiểm cũng được Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra, thay thế các phương tiện theo đúng quy định. Đồng thời, phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm định của các đăng kiểm viên, đảm bảo đăng kiểm viên thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công hoặc thực hiện đúng quy định trong công tác kiểm định phương tiện.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam không công nhận kết quả thực tập đối với các đăng kiểm viên thực tập do không kiểm tra phương tiện, hoặc có kiểm tra nhưng không có sự hướng dẫn, giám sát của đăng kiểm viên hướng dẫn thực tập theo quy định.

Trước đó tháng 3-2021, Bộ GTVT đã ban hành kết luận việc kiểm tra hoạt động trên đối với 23 đơn vị đăng kiểm tại TP.HCM. Qua đó phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập.

Vì vậy, Bộ GTVT giao Thanh tra Sở GTVT TP.HCM và Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính đối với bảy đăng kiểm viên có vi phạm về lỗi “Không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định”.

Bắt đầu sửa chữa cầu Cống đập Rạch Chiếc

Bắt đầu sửa chữa cầu Cống đập Rạch Chiếc

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết từ ngày 3-12, cầu Cống đập Rạch Chiếc trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức sẽ tạm thời bị chiếm dụng để triển khai thi công dự án sửa chữa cầu.